Thông tin về Block C The Avila 2

Tổng số căn hộ: 256 căn hộ

Diện tích xây dựng: 1.652,88 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 26.211,88 m2

Chiều cao xây dựng: 62,350m

Tầng cao xây dựng: 18 tầng.

Tầng hầm: để xe, phòng KT, bể phốt, XLNT

Tầng 1: để xe, sinh hoạt cộng đồng, phòng kỹ thuật

Tầng 2 – 18: căn hộ ở

MẶT BẰNG CĂN HỘ BLOCK C THE AVILA