Tổng Thể Quy Mô Block B căn hộ The Avila 2

Tổng số căn hộ: 700 căn

Diện tích xây dựng: 2.826,4 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 65.509,96 m2

Chiều cao xây dựng: 87,150m

Tầng cao xây dựng: 27 tầng

Tầng hầm: để xe, phòng kỹ thuật, bể phốt, XLNT

Tầng 1, 2: Để xe, sinh hoạt cộng đồng (chung cho block B và C), phòng kỹ thuật

Tầng 3 – 27: Căn hộ ở

MẶT BẰNG BLOCK B CĂN HỘ THE AVILA